vinmei 发表于 2013-7-31 16:58:09

生活中的美好

本帖最后由 vinmei 于 2013-7-31 17:19 编辑

阳 光 下
在阳光下灿烂,在风雨中奔跑,做自己的梦,走自己的路。
http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153801epht6l4ddtl3lwdf.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153738qmbhmmmbucfzm5ma.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153743sltlcwiv2dpzvzci.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153749jthy9p9oldq9ould.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153755pqepn7pe77n7c8n8.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153721uxxaya6nyiisxaga.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153727l69k39n617k80790.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153733a9g9jl2evz99mlux.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153826r4l8z9r9g9yg8r0v.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153806xngtbbiggdbymbl9.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153833h6my3svtq4pwv48q.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153812lc5mmw3m9ja3jlon.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153822ayhyydydzezyylky.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153816cezonc3f92i121f0.jpg屋 里
闪烁的灯光,点缀了屋里的氛围。
http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153559j6b4kt8oo1ft2t2t.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153553gt7zo5mkqdycxqxd.jpg

   


窗 口
谁曾在窗口凝神的远望?眼里看到的,心里见到的?
http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153837fsky33cws0cyusyu.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153548y0kljvj611g4jwjw.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153603nrw6y6fwzoxrwd6w.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153527l1vjcrl34jvjt3c3.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153544sjnsmmc8z6z19lyj.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153533jsmssjogddgm8ssj.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153519t3g0jxllxlbtgdh7.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153539amdmgx903dcn78gd.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153454ntl2u9enyt9p4s9l.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153459no7hdsbkap3hxvvb.jpg窗 外
窗外乌黑天空下映衬着内心的希望。
http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153424o31b4wm40ocd0ry3.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153431nk3zfze9ekpoemke.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153444er1lclyh201ceyqk.jpg

http://www.ishijing.com/data/attachment/album/201307/31/153437e8wcdvzdzcmvd87s.jpg

阿锻 发表于 2013-7-31 17:01:46

{:1_442:}{:1_442:}{:1_442:}好厉害。。。

vinmei 发表于 2013-7-31 17:30:17

阿锻 发表于 2013-7-31 17:01 static/image/common/back.gif
好厉害。。。

{:soso_e121:}
谢谢夸奖!!

星空旅程 发表于 2013-7-31 18:05:53

{:2_615:}赞个!

Forever.微笑 发表于 2013-7-31 18:13:47

{:soso_e179:}

vinmei 发表于 2013-7-31 21:10:53

星空旅程 发表于 2013-7-31 18:05 static/image/common/back.gif
赞个!

{:soso_e112:}
谢谢啦!

vinmei 发表于 2013-7-31 21:12:22

Forever.微笑 发表于 2013-7-31 18:13 static/image/common/back.gif


{:soso_e121:}
Thank you!

Ksana 发表于 2013-8-1 09:52:00

{:soso_e163:}喜欢

阿破 发表于 2013-8-1 09:59:10

nice~

vinmei 发表于 2013-8-1 10:16:40

谢谢大家的支持!

诙熊厉害 发表于 2013-8-1 10:17:46

{:003:}水啦~~~~~~~

vinmei 发表于 2013-8-1 15:24:15

本帖最后由 vinmei 于 2013-8-1 15:25 编辑

{:2_646:}{:2_646:}

七年六爱。 发表于 2013-8-1 18:20:37

{:soso_e163:}按赞+1

冷兔 发表于 2013-8-2 00:19:47

{:2_615:}按赞的心情无法用言语表达

街角的蓝月光 发表于 2013-8-2 08:31:27

{:048:}{:048:}{:048:}{:048:}

vinmei 发表于 2013-8-2 10:17:19

七年六爱。 发表于 2013-8-1 18:20 static/image/common/back.gif
按赞+1

谢谢,头像蛮不错的
页: [1] 2
查看完整版本: 生活中的美好